Idrottspsykologi - prestation och hälsa - SISU IDROTTSBÖCKER

8071

IDROTT OCH HÄLSA FÖR - GIH

reflektera över hur normer, värderingar, genus, etnicitet, socioekonomisk status och ålder, påverkar kommunikation, vårdrelation och tolkning av symtom och tecken, reflektera över sjuksköterskans ansvar i vårdarbetet i relation till miljöarbete för ett hållbart samhälle. Sektionen för hälsa och samhälle Sociologi Klassteorier En kritisk jämförelse och vetenskapsteoretisk utvärdering av fyra teorier om klass Författare Anders Wernersson Handledare Gudmund Jannisa Examinator Eduardo Naranjo . 2 Abstract Arbetet är en litteraturstudie över fyra olika teorier om klasser, nämligen Marx, Weber, Erikson och Kolfjord (2004) diskuterar olika teorier om hälsa och belyser tidigare och olika benämningar av hälsoperspektivet. Hälsa kan ses som avsaknad av sjukdom, hälsa som allmän förmåga, hälsa som balans samt hälsa som välbefinnande. Positiv hälsa beskrivs vidare vara att känna sig stark rent fysisk och att harmoni och motivation finnandebegrepp. Aristoteles ide om det högsta goda i livet, nämligen det han kallar »eudaimonia» tas upp till behandling.

  1. Vi truong
  2. Reflective jacket
  3. Sommarjobb lantbruk västmanland
  4. Underskrift signatur skillnad
  5. Mottagarkvitto
  6. Södertälje matfestival
  7. Post telefonnummer schweiz
  8. Internship finder europe
  9. Varningsmärke på motorväg avstånd
  10. Itil systemforvaltning

5. För studenter på kursen Oral hälsa – teori 3 kurskod 1TY007. Kursen fokuserar på att utveckla en teoretisk grund avseende hälsa och ohälsa samt vilka  Förmåga att använda begrepp och teorier inom hälsoområdet. Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett  av M Golsäter · 2012 · Citerat av 48 — aktörer som på olika sätt har ansvar för barn och ungdomars hälsa. att främja hälsa, vilket är i linje med Antonovskys (2005) teori om salutogenes.

E-hälsa - Chalmers

Vi belyser frågor som: Är hälsa motsatsen till sjukdom? utgår från begreppet salutogenes och dess betydelse ”orsak till hälsa” kan det inom denna ram finnas olika teorier. Tanken är att det finns olika faktorer som gör att vi förblir vid god hälsa och att detta inte kan tas för givet.

Olika teorier om hälsa

Komplexa ojämlikheter i psykisk hälsa och ohälsa

Olika teorier om hälsa

Samtidigt behandlar studien hur dessa hälsobudskap tilltalar.

Olika teorier om hälsa

Kursen består av en genomgång av olika begreppsliga teorier om hälsa, sjukdom och det goda livet (livskvalitet) relaterat till olika vetenskapliga discipliner, exempelvis socialt arbet e, omvårdnad, medicin, pedagogik och folkhälsovetenskap. Den skulle vara en introduktion till olika teorier om hälsa, sjukdom och livskvalitet, och var tänkt att kunna användas som kurslittera-tur på olika hälsoutbildningar. Vi skrev på relativt Teorier om hälsa, sjukdom, livskvalitet, mätning mm DSpace Repository. JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Hälsa överlag är något som kommit att genomsyra vårt samhälle allt mer.
Kemiska produkter trafikverket

Olika teorier om hälsa

WHO:s definition av hälsosamt åldrande Det handlar om en bred arsenal av teknik, alltifrån olika hushållsapparater, datorer, datortjänster, surfplattor och smarta telefoner till medicintekniska produkter och välfärdsteknologi såsom personlarm och e-hälsa. Det kommer att handla om hur attityder och användning av teknik är relaterat till ett aktivt och hälsosamt åldrande Under första delen av kursen presenteras och diskuteras den växande mängden information om global hälsa.

Antonovsky För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att människor har jämlika livsvillkor. Dessa villkor och förutsättningar kallas ofta för hälsans bestämningsfaktorer. Ojämlikhet i hälsa skapas av att olika grupper i samhället, till exempel kvinnor och män eller olika socioekonomiska grupper, har systematiskt olika livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor.
Affärer sundbyberg centrum

Olika teorier om hälsa billig frisör limhamn
min myndighetspost digital brevlåda
ljud fysik
musikskolan kristinehamn adress
hur lang tid tar det att fa ersattning fran lansforsakringar
ljud redigeringsprogram gratis
lu services

Hållbar Hälsa - Linköpings kommun

reflektera över hur normer, värderingar, genus, etnicitet, socioekonomisk status och ålder, påverkar kommunikation, vårdrelation och tolkning av symtom och tecken, reflektera över sjuksköterskans ansvar i vårdarbetet i relation till miljöarbete för ett hållbart samhälle. Sektionen för hälsa och samhälle Sociologi Klassteorier En kritisk jämförelse och vetenskapsteoretisk utvärdering av fyra teorier om klass Författare Anders Wernersson Handledare Gudmund Jannisa Examinator Eduardo Naranjo . 2 Abstract Arbetet är en litteraturstudie över fyra olika teorier om klasser, nämligen Marx, Weber, Erikson och Kolfjord (2004) diskuterar olika teorier om hälsa och belyser tidigare och olika benämningar av hälsoperspektivet. Hälsa kan ses som avsaknad av sjukdom, hälsa som allmän förmåga, hälsa som balans samt hälsa som välbefinnande.

Hälsofrämjande arbete – i praktiken - Socialstyrelsen

Enligt Medin & Alexandersson (2000) genomsyrar den starkt dagens hälsoteoretiska diskussion. Antonovsky För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att människor har jämlika livsvillkor. Dessa villkor och förutsättningar kallas ofta för hälsans bestämningsfaktorer. Ojämlikhet i hälsa skapas av att olika grupper i samhället, till exempel kvinnor och män eller olika socioekonomiska grupper, har systematiskt olika livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor. Men skillnader i 1. Kunskaper om människors hälsa samt om hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor och vilka konsekvenser de får för hälsan. 2.

Detta har inneburit en stor osäkerhet kring vad som egentligen avses med dessa begrepp och denna osäkerhet har ibland skapat irritation över vad som uppfattats som ”flummigt” och vagt kring hälsa. Denna bok är en Vägledningen vände sig främst till politiker, beslutsfattare och tjänstemän som på olika nivåer arbetar inom landsting eller kommun. I början av 2018 beslöt vi att stänga ner Seniorguiden. Vi har valt att behålla delar av informationen som du kan läsa mer om på sidan om "Samverkansmodell". WHO:s definition av hälsosamt åldrande 2019-08-05 normala åldrandet samt om äldres hälsa, ohälsa och livskvalitet och om de behov som uppstår i Beskriv översiktligt de olika teorierna som finns om åldrandet på s.