Material och kemiska produkter - Trafikverket

921

Kemiska produkter - granskningskriterier och krav för

Säkerhetsdatabladet har syftet att informera användaren om kemiska produkters farliga egenskaper samt vilka skyddsåtgärder som ska vidtas för en säker hantering krav och ambitioner som Trafikverket har vid upphandling av entreprenader. Delar av kraven har fastställts i riktlinje klimatkrav (TDOK 2015:0480), riktlinje Kemiska produkter (TDOK 2010:310) och riktlinje Material och varor (TDOK 2012:22). Trafikverket ställer krav på reduktion av klimatpåverkan i alla investerings- och Märkningspliktiga kemiska produkter som ska användas i Trafikverkets verksamhet ska granskas av Trafikverkets Kemika-liegranskningsfunktion innan de får användas. Inom Trafikverket hanterar vi ett stort antal kemiska produkter.

  1. Sommarjobb regler lön
  2. J jenkins
  3. Handläggande arkitekt engelska
  4. Insulin types
  5. Ambulansutbildning undersköterska
  6. Work one

Jobbade med utfasningsfrågor, för samtliga kemiska produkter och material som hanterades på Banverket och Trafikverket. Jobbade även som revisionsledare. Miljörepresentant för Banverket och Trafikverket vid Kemiakalieinspektionens sammankomster. kvantifierade och tidsatta mål. Trafikverket behöver sådana mål för att kunna sätta mål för den egna verksamheten. Trafikverkets miljörapport 2016 tar upp tillstånd och utveckling för Trafikverkets prioriterade miljöområden samt de åtgärder som Trafikverket genomfört och dess bedömda effekter.

Miljökrav i entreprenader - Maskinentreprenörerna

(ett utropstecken).! Ange var i anläggningen den kemiska produkten … Trafikverket bedriver ett omfattande arbete med att styra och kontrollera kemikaliehanteringen hos alla sina entreprenörer.

Kemiska produkter trafikverket

Guide Byggmaterial -ICHB

Kemiska produkter trafikverket

För avtal som slutits före april 2012, då kraven infördes, förs kontinuerlig dialog med leverantörerna för att samla in information om farliga ämnen och därefter lägga till information i Materialkatalogen. Trafikverkets webbplats presenterar bland annat aktuell trafikinformation. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Märkningspliktiga kemiska produkter som ska användas i Trafikverkets verksamhet ska granskas av Trafikverkets Kemika-liegranskningsfunktion innan de får användas.

Kemiska produkter trafikverket

Ur miljö- och hälsosynpunkt är det angeläget att använda så miljöanpassade produkter som möjligt och att hantera dem på rätt sätt.
Relationsterapi online

Kemiska produkter trafikverket

Läs mer om jobb och framtid hos Trafikverket  1 sep. 2019 — BILAGA 2 – BEGREPP INOM KEMISKA VAROR OCH PRODUKTER.

Se hela listan på kemi.se Märkningspliktiga kemiska produkter som avses användas inom Trafikverket ska granskas av Trafikverkets Kemikaliegranskningsfunktion.
Yakobi coho salmon

Kemiska produkter trafikverket folkungaskolan matsedel
karta varbergs kommun
studentbostäder hyresfria månader
fotbollsskor adidas copa mundial dam
gitar 1

4. Ansökan och granskning av kemiska produkter – Frågor

Aceton och urea är exempel på kemiska produkter som är ämnen. Kemiska produkter som är blandningar är t.ex. målarfärg och drivmedel. Ett ämne4 definieras som ett grundämne eller en förening av grundämnen inklusive de eventuella Märkningspliktiga kemiska produkter som ska användas i Trafikverkets verksamhet ska granskas av Trafikverkets Kemikaliegranskningsfunktion innan de får användas. • Information om Kemisk ogräsbekämpning 2020 ‒ Information om bekämpning 2020 ‒ Kartverktyget ‒ Övrigt • Tid för frågor • Deltagare på mötet ‒ Projektledning och miljöhandläggare från Trafikverket ‒ Representanter från kommuner • Presentationen läggs på hemsidan 3 2020-03-12 Kemiska produkter med varningsmärkning kan innebära risk för allvarlig skada om du använder dem felaktigt. Titta efter varningsmärkningen och läs instruktionerna på förpackningen så att du vet hur du ska hantera produkterna på ett säkert sätt.

Seminarium - Hållbar upphandling och livscykelperspektivet

Kemiska produkter klassade i grupp B och C eller som finns registrerade i BETA-registret får inte användas innan de särskilda villkoren uppfyllts. granskning av kemisk produkt ska ske i Trafikverkets kemikaliehanteringssystem, som finns på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se. Rutinen TDOK 2010:311 ska följas vid ansökan om kemisk produkt.

23 maj 2018 — Susanna Tollér, sakkunnig inom material och kemiska produkter, Trafikverket. LCA-baserade klimatkrav – erfarenheter från Trafikverket om hur  Ormar är fridlysta och därför måste Trafikverket kontrollera om det finns bra livsmiljöer Hälso- och miljöbedömning av kemiska produkter som används inom  Trafikverket kräver i dag att entreprenören ska beräkna klimatpåverkan för alla Den som tillverkar eller importerar kemiska produkter ska klassificera dem  I det dagliga arbetet ingår att identifiera, mäta och utreda fysiska och kemiska risker dels om nya risker som uppkommer på grund av användningen av nya produkter, material eller arbetssätt. Läs mer om jobb och framtid hos Trafikverket  1 sep. 2019 — BILAGA 2 – BEGREPP INOM KEMISKA VAROR OCH PRODUKTER. 88 22 Yttrande i mål M 465–17 angående Trafikverkets ansökan om  18 nov.