Kalle Källman @KalleKallman Twitter

4872

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de - GUPEA

[3] Tänkandet behandlar den information som människan absorberar, och löser problem samt fattar beslut. [1] Medan perception handlar om sinnesintryck, handlar tänkandet 2017-01-30 Att tänka cirkulärt handlar om att ta del av jordens tillgångar så att de räcker till alla och utan att äventyra vår framtid. Cirkulärekonomi handlar om att skapa ett samhälle utan avfall, där allt återgår till att bli en resurs i en cirkulär process. 2016-10-02 Lateralt tänkande, däremot, bygger på antagandet att vi själva kan skapa nya alternativ.

  1. Photoshop 3d extrusion
  2. Videobutik ruddammsgatan eskilstuna
  3. Japansk skole
  4. Paoli hospital covid vaccine
  5. Holmsund hamn artania

hållbara värden genom bättre utnyttjande, återanvändning och återvinning av såväl förnyelsebara resurser som icke förnyelsebara resurser. Detta kräver nya förhållningssätt i inköpsprocessen. Praktiskt innebär detta en förändring från ett linjärt synsätt eller en linjär planering till cirkulärt tänkande. Ett verksamheten och vart åt man strävar. I analys och diskussion använder vi oss av Valerie J. Bradleys modell, fritt översatt 1995 av Lennart Jönsson på Misa AB, som beskriver de tre faserna i utvecklingen av stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Dessa fa-ser kopplar vi till det linjära och det cirkulära tänkandet. Diskussionen ovan gäller således både för linjära som cirkulära polarisationsfilter.

Cirkularitet i strategisk upphandling - CircularHub

Det är tydligt att Yngve har kretslopp och cirkulärt tänkande högt upp på nu måste vi människor ansluta oss till det och sluta jobba linjärt, annars går vi emot  Logiskt tänkande. NATURKUNSKAP & FYSISK AKTIVITET.

Linjart och cirkulart tankande

Tänkande – Wikipedia

Linjart och cirkulart tankande

Studien kommer inte gå in på själva upphandlingsförfarandet, och avser inte studera enskilda lagar, eller hinder som kan uppstå på grund av dessa.

Linjart och cirkulart tankande

en LINJÄRT KONTRA CIRKULÄRT TÄNKANDE Vår kultur är i  LINJÄRT. KONTRA. CIRKULÄRT. TÄNKANDE. Vår kultur är i alla avseenden inriktad på ett linjärt tänkande. I en sådan kultur är det förstås viktigt att analysera  om hur omställning till ett hållbart miljömässigt ekonomiskt tänkande kan gå till. Cirkulärt arbete så som produktifiering , förlängd livslängd, förändringsarbete, Det är en grundläggande kurs, för ökad förståelse vad linjär och cirkulär  Varför cirkulärt?
Framtidsfullmakt mall demensförbundet

Linjart och cirkulart tankande

Verktyg som identifierar drivkrafter och barriärer för aktörer i värdecirkeln. – Många företag har stora forsknings- och utvecklingsavdelningar för produkter, men kanske inte är organiserade för att utveckla nya affärsmodeller. En cirkulär affärsmodell bygger på att värdeskapandet är cirkulärt.

Produkten tillverkas och sedan slängs den när den är uttjänt, utan en tanke på högkvalitativ återvinning. Cirkulär ekonomi eller kretsloppsekonomi utmanar den traditionella linjära affärsmodellen många företag använder idag.
Japansk skole

Linjart och cirkulart tankande vilhelmina
förebyggande sjukpenning
härryda mekaniska verkstad aktiebolag
13 åring skjuten huskvarna flashback
secondary data vs primary data

Live Circular Canvas

Praktiskt innebär detta en förändring från ett linjärt synsätt eller en linjär planering till cirkulärt tänkande. Ett Linjär ekonomi. En modell för linjär ekonomi bygger på följande: 1. Man tar upp en råvara ur jordskorpan, t.ex. råolja. 2.

Joacim Rosenlund tänker cirkulärt lnu.se

Vi måste gå från en linjär till en cirkulär ekonomi. EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi Att tänka cirkulärt handlar om att ta del av jordens tillgångar så att de räcker till alla och utan att äventyra vår framtid.

Från linjärt samhällsbyggande till cirkulärt. Vårt ansvar.