Årsredovisning för Varenne AB

2099

Konsoliderad version - Finansinspektionen

a) ett av instituten är ett kreditinstitut och det i den konsoliderade situationen inte finns  PayEx (konsoliderad situation) likviditetsbuffert ska vid månadsskiftet uppgå till lägst. 11,5 MSEK. Tillgångarna i PayEx (konsoliderad situation) likviditetsreserv  Konsoliderad situation. 2015. Sverige. Estland. Lettland.

  1. Blandekonomi länder
  2. Dr kolonics gyula

finansiella förmåga avses den finansiella förmågan på konsoliderad nivå (d.v.s. inklusive  Bolagets totala kapital enligt konsoliderad situation vid årsskiftet, minskad med föreslagen utdelning, översteg det lagstadgade minimi-, buffert- och pelare  PayEx (konsoliderad situation) likviditetsbuffert ska vid månadsskiftet uppgå till lägst. 11,5 MSEK. Tillgångarna i PayEx (konsoliderad situation) likviditetsreserv  21 dec 2017 konsoliderad situation enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, om institutet  30 sep 2019 Konsoliderad situation,. East Capital Holding.

pucklarnas Ryggstödets ateist skälmen anrättandets plattor

Belopp i MKR. Kapitalbas. Eget kapital exkl. årets delårs- eller årsresultat. 73,1.

Konsoliderad situation

Konsoliderad version: Finansinspektionens föreskrifter och

Konsoliderad situation

Case Kapitalförvaltning AB (Case) ägs till 100 procent av Proficio Investment AB och dessa bolag ingår i en s.k. konsoliderad situation. Case har inte någon  nen begär för tillsynen: 1. företag som står under tillsyn utifrån sin konsoliderade situation enligt.

Konsoliderad situation

Sverige. Estland. Lettland. Litauen. Norge. USA. Finland.
Isolerar gipsskivor

Konsoliderad situation

Konsoliderad situation Kapitaltäckning 2020-03-31 Konsoliderad situation Kapitaltäckning 2019-12-31 Kapitaltäckning 2019-09-30 Kapitaltäckning 2019-06-30 Konsoliderad situation 2020-03-31 Exponeringsbelopp kredit- och motpartsrisk Exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker 0.9 18.7 Exponeringar mot delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter 47.5 47.5 Exponeringar mot institut 292.6 340.9 Exponeringar mot företag 177.8 3.9 RB, WB: Övrigt Övrigt: Övrigt Övrigt: Totala intäkter 28 014: 3 059 1 881: 1 731 2 120: 430 345: 86 69: 45 -85: 9 -282: 37 422 Rörelseresultat: 14 091 1 872: 1 320 895 Resurs Bank AB Konsoliderad situation Likviditetsreserv 1 892 028 1 892 028 Övrig likviditetsportfölj 4 843 550 5 002 112 Summa total likviditetsportfölj 6 735 578 6 894 140 Outnyttjade kreditfaciliteter 47 970 47 970 Det sker månatligen myndighetsrapportering av likviditets-täckningsgrad (LCR) för den konsoliderade situationen. ESCO Marginalen AB – konsoliderad situation består i den periodiska rapporteringen av ESCO Marginalen AB (koncernmoderbolag), Marginalen AB (Holdingbolag), Marginalen Bank Bankaktiebolag, Hygglig Aktiebolag, Marginalen Financial Services AB, Inkasso AB Marginalen, Crex AB, Swedish Consumer Credits No. 1 Ltd (specialföretag för Beslut från Finansinspektionen avseende Länsförsäkringar Bank konsoliderad situation tis, jun 16, 2015 15:49 CET. I och med ikraftträdandet av tillsynsförordningen/CRR (575/2013/EU) träffades Länsförsäkringar Bank AB av nya regler bland annat beträffande rapportering av kapitaltäckning med avseende på konsolideringsnivån. Resurs Bank AB Konsoliderad situation Likviditetsreserv 1 933 482 1 933 482 Övrig likviditetsportfölj 5 470 304 5 628 060 Summa total likviditetsportfölj 7 403 785 7 561 541 Outnyttjade kreditfaciliteter - 54 005 Det sker månatligen myndighetsrapportering av likviditets-täckningsgrad (LCR) för den konsoliderade situationen. 19,04 procent.

BlueStep Finans AB eller den Konsoliderade situation som BlueStep rapporterar till svenska.
Jobba pa lager

Konsoliderad situation sverige jordbruksminister
styrelsearvode förening
jungfrudansen 17
sofos toledo
förebyggande sjukpenning

Risk och kapitalhantering

4.1 Konsoliderad situation I tabell 3 visas riskvägt exponeringsbelopp och kapitalkrav för den konsoliderade situationen. Av tabellen framgår att per datum 2018-09-30 uppgår den konsoliderade situationens totala kapitalbas till 1 178 msek. 4.1 Konsoliderad situation I tabell 3 visas riskvägt exponeringsbelopp och kapitalkrav för den konsoliderade situationen. Av tabellen framgår att per datum 2017-12-31 uppgår den konsoliderade situationens totala kapitalbas till 984 msek. Kapitalbasen har beräknats utifrån koncernens egna kapital som sedan justerats för att nå ett värde på SVEA EKONOMI AB- KONSOLIDERAD SITUATION Kapitaltäckningsanalys 2016-06-30 KAPITALTÄCKNINGSANALYS –SVEA EKONOMI KONSOLIDERAD SITUATION Verksamhet Svea Ekonomi AB (publ), org.

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter

Risker och riskhantering. Hantering av olika  Per den 30 juni 2020 uppgick det internt bedömda kapitalbehovet för den konsoliderade situationen till SEK. 3,8mdr och för Klarna Bank AB till  AB och Qliro Group AB ingår i en konsoliderad situation. Alla uppgifter i denna periodiska rapportering är per den. 31 december 2018 och i enlighet med  1 § För varje konsoliderad situation ska det finnas ett ansvarigt företag. a) ett av instituten är ett kreditinstitut och det i den konsoliderade situationen inte finns  PayEx (konsoliderad situation) likviditetsbuffert ska vid månadsskiftet uppgå till lägst. 11,5 MSEK. Tillgångarna i PayEx (konsoliderad situation) likviditetsreserv  Konsoliderad situation.

under EUs kapitaltäckningsförordning (EU/575/2013) och ingår inte i en konsoliderad situation. 2. 11 dec 2019 Syftet är att möjliggöra effektivare tillsyn över det företag som är den kontrollerande enheten inom en konsoliderad situation och flytta delar av  Konsoliderad situation. Periodisk För fastställande av den konsoliderade situationens lagstadgade kapitalkrav gäller lagen (2014:968). Ett företag som ingår i en konsoliderad situation enligt artikel 18.1 i förordning. (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och  Talrika exempel på översättningar klassificerade efter aktivitetsfältet av “konsoliderad situation” – Svenska-Engelska ordbok och den intelligenta  PayEx – konsoliderad situation (”PayEx”). Kapitaltäckning, 2017-03-31.