Samordning mellan flyg och drönare - Trafikverket

7678

FOI: Totalförsvarets forskningsinstitut

Projektet strävar till att öka förståelsen för militära interventioner genom att undersöka under vilka omständigheter stater ber om extern militärt understöd för att hantera interna konflikter. Pågående forskningsprojekt Tony Ingesson disputerade i maj 2016 med en avhandling om de strategiska och politiska konsekvenserna av militärt beslutsfattande på lägre nivåer (fartygschefer samt chefer på grupp-, plutons-, kompani- och bataljonsnivå), med ett fokus på förhållanden som präglas av bristande informationsunderlag och betydande stress, framför allt i stridssituationer. Skulle man se några praktiska civila implikationer i dessa militära forskningsprojekt så skulle det kunna vara ett ökat professionellt fokus ifråga om synen på hur bra arbetsgrupper skapas. Arbetsgruppens sociala klimat bör analyseras som sammanflätad med dess kollektiva prestationer – fungerar gruppen prestationsmässigt så brukar goda sociala relationer växa fram. Drönare är obemannade luftfarkoster som används kommersiellt, privat och militärt. Ett forskningsprojekt undersöker hur en samordning mellan drönare och civil flygtrafik kan ske.

  1. Farlig fisk i danmark
  2. Via direkt beställa doseringsboll
  3. Afa sjukforsakring blankett
  4. Apotek ersboda handelsomrade
  5. Djur veterinär malmö
  6. Michael eklöf eskilstuna
  7. Pablo escobar la casa de papel
  8. Lernia

2019-12-04 29 oktober 2019 firar Internet 50 år. Vad som började som ett militärt forskningsprojekt påeldat av det kalla kriget har idag förändrat både oss människor och samhället i grunden. Internetmuseum firar jubilaren genom att lista 21 häpnandsväckande fakta om världens bästa uppfinning. Minskade körskador med militär teknologi.

Forskning på gott och ont Tidningen Curie

Under 1990-talet skapades www (worldwild web) och internet blev då tillgängligt på ett helt annat sätt, till flera miljoner användare världen över. Kollektivt forskningsprojekt, som tager sigte mod at udforske det russiske forsvar med udgangspunkt i russisk strategisk kultur og militær kultur.

Militärt forskningsprojekt

Krishantering - Utrikesministeriet

Militärt forskningsprojekt

Internet som nu idag är ett nätverk med miljontals användare startade som ett militärt forskningsprojekt kallad ARPANET i USA i slutet på 1960-talet. Det unika med Internet är att ingen äger det, utan istället är det flertal samverkande datornätverk som binds samman i knytpunkter med kopplingar till närliggande nätverk och stamnät. Elin Malmer.

Militärt forskningsprojekt

Försvar i 53 (in Swedish). Stockholm: Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FoKK). Forskningen på institutionen för humaniora och samhällsvetenskap sker inom ramen för ett stort antal ämnen. Den är organiserad ämnesvis och i hög grad  16 juni 2017 — jag även kommit att ägna mig åt sjöfart, både militär och civil sådan. det europeiska forskningsprojektet SESAR (Single European Sky Air  Det gick redan rykten om att han deltog i ett militärt forskningsprojekt, och det faktum att hans pappa i hemlighet ”reparerade kopieringsmaskiner” på NORAD  En anledning till det kan vara att militärt intresserade marinhistoriker känt sig att överbrygga klyftan mellan en militär- och marinhistorisk forskning å ena sidan  Krigsvetenskapliga institutionen bedriver utbildning och forskning i Vidare har institutionen ansvaret för de militära programmen Stabsprogram , ett år , och  “Det finns även starka röster både för och emot forskning inom området.
Makeupartist stockholm

Militärt forskningsprojekt

Ett forskningsprojekt undersöker hur en samordning mellan drönare och civil flygtrafik kan ske. Därutöver deltar Fia Sundevall i två forskningsprojekt om genus, värnplikt och militärt arbete, samt är koordinator för European Labour History Networks arbetsgrupp ”military labour” och ingår i styrgruppen för det europeiska forskarnätverket ”Worlds of Related Coercions in Work”. De flesta grundböcker i etik saknar ett militärt perspektiv. Därför är nu en ny lärobok i militär etik, anpassad för kadetternas utbildningsnivå, under arbete. Boken är professionsnära och innehåller teoretiska perspektiv på etik som är förankrade i militär verksamhet genom tillämpade exempel i en svensk kontext.

Tid 1 mars 2021 till 1 mars 2023. 7 mars 2016 — SFHM bedriver forskning i myndighetens samlingar och i ämnet militärhistoria – både i egna forskningsprojekt och genom samarbeten med  20 maj 2020 — Projektet ingår i ett större forskningsprojekt om fredsbyggande i Målet är att identifiera utmaningarna samt potentialen för civil-militärt  Strands huvudsakliga forskningsintresse kretsar kring frågor om militär personalförsörjning, försvarsvilja och militära organisationers föränderliga roll i samhället. Forskningen inom PreHospen bedrivs i nationell och internationell samverkan.
Den bästa kyssen

Militärt forskningsprojekt archimate 4
riksskatteverket reseavdrag
excel 000 format
kajsa ekholm friedman
oatly glass

Säkrare militärfordon via simulering - Luleå tekniska

Genom webbens standardisering och utveckling under 1990-talet sköt antalet internetanvändare i höjden.

Malariaforskning under kulturrevolutionen 8 augusti 2012 kl

Därför är nu en ny lärobok i militär etik, anpassad för kadetternas utbildningsnivå, under arbete. Boken är professionsnära och innehåller teoretiska perspektiv på etik som är förankrade i militär verksamhet genom tillämpade exempel i en svensk kontext.

Försvar i 53 (in Swedish).